Монгол-Оросын харилцаа: баримт бичгүүд 2005-2020

Description

Монгол Улс, ОХУ-ын харилцааны үндсэн суурь болсон гол баримт бичгүүдийг багтаасан энэхүү эмхэтгэл нь Монгол-Оросын харилцааны гол гүүр болж байдаг эрдэм шинжилгээ, судалгаа, сургалт, төрийн болон хувийн хэвшлийн байгууллагын ажилтнууд, оюутнуудад чухал гарын авлага болно гэдэгт итгэлтэй байна.