Дархан-144 сорт

Description

Буудайн Дархан-144 сорт нь дунд оройн болцтой (90-98 хоног) тариалангийн төв, болон тал хээрийн бүс нутгуудад тариалхад тохиромжтой, налалт, ган халуун, үрийн асгаралтанд тэсвэртэй, тоост харуугаар талбайн нөхцөлд харьцангуй бага өвчилдөг ургацын өндөр чадавхитай (усалгаагүй нөхцөлд 45ц/га хүртэл ургац өгдөг), том үртэй, үрийн чанар сайтай, 1000үрийн жин 37.4-41.5г, натур жин 782л/г, уураг 16.9%, цавуулаг 35.3%, гурилын гарц 70.3%, ерөнхий үнэлгээ 4.1 балл, өвчинд тэсвэртэй. УСС-ын зөвлөлийн 2009 оны 03-р сарын 20-ны өдрийн №01 тоот протколоор нутагшсан сортоор батлагдсан.

Хамтран зохиогч: Б. Ганбаатар, С. Цэрэндолгор,П. Эрдэнэчимэг, Д. Хишигтэйхүү, Ц.Долгор, Ц.Нямдорж нар юм.