“Бактобромадиалон” биобэлдмэл

Description

Бүтээгдэхүүний нэр Зориулалт
1 Бордооны үхрийн багсармал тэжээл Бордооны үхэрт зориулсан хүчит багсармал тэжээл
2 Саалийн үнээний багсармал тэжээл Саалийн үнээний хоногт хэрэгцээт бодисыг бүрэн хангасан багсармал тэжээл
3 Бордооны гахайн багсармал тэжээл Бордооны гахайн хоногт хэрэгцээт бодисыг бүрэн хангасан багсармал тэжээл
4 Өндөглөлгч тахианд зориулсан багсармал тэжээл Өндөглөгч тахианы хоногт хэрэгцээт бодисыг бүрэн хангасан багсармал тэжээл
5 Саалийн үнээнд зориулсан царгас халгайт багсармал тэжээл Саалийн үнээний хоногт хэрэгцээт бодисыг бүрэн хангасан багсармал тэжээл
6 Луульт багсармал тэжээл Хонины хоногт хэрэгцээт бодисыг хангасан багсармал тэжээл
7 Халгайт багсармал тэжээл Хонины хоногт хэрэгцээт бодисыг хангасан багсармал тэжээл