“Ариусан” ялзмагийн хүчлийн бэлдмэл

Description

Ургамлын өсөлт хөгжилтийг идэвхжүүлэгч бордоо.

Зориулалт: Тариа, ногоо, жимс жимсгэнэ, хадлан бэлчээр, ногоон байгууламжийн ургамлын ургацыг нэмэгдүүлэх, хөрсний бүтцийг сайжруулж, үржил шимийг дээшлүүлэх.
Хэрэглэх арга: Ургамалд үндэсний ба үндэсний биш замаар хүртээж хэрэглэнэ
Найрлага, орц:  Гумины хүчлүүдийг биологийн идэвхт, уусдаг нэгдлийн хэлбэрээр агуулсан.
Шинэлэг байдал, давуу тал буюу ач холбогдол: Ургамлын амьдрах чадварыг дээшлүүлж ган ба зуд, тэжээлийн бодисын илүүдэл ба дутагдал зэрэг стрессийн нөхцлийг дааж тэсвэрлэх чадварыг нэмэгдүүлнэ.
Баталгаажилт: Шинэ бүтээлийн №715 тоот патент, шинэ технологийн заавар 2014, MNS 4456:2014 стандарт.
Үнэ: гумины бордоо 3000 ₮ /500 гр/, гумины бордоо 5000 ₮ /1 кг/, шингэн бордоо 15,000 /2.5 л/