ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Шударга ёс, ил тод байдлыг эрхэмлэн, олон улсын жишигт нийцсэн ахисан түвшний бүтээлч судалгааг тогтмол санхүүжүүлэх замаар Монгол Улсын тогтвортой хөгжилд хувь нэмрээ оруулна.

Хуваалцах