Алсын хараа

Монгол улсын шинжлэх ухаан, технологийн судалгааг дэлхийн жишигт хүргэх санхүү, хөрөнгө оруулалтын Үндэсний сан болно.

Хуваалцах