• ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН САН ДАРААХ АЖЛЫН БАЙРАНД СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ЯВУУЛЖ БАЙНА. ТӨСЛИЙН НЯГТЛАН БОДОГЧ, ЦАХИМ ТЕХНОЛОГИ, МЭДЭЭЛЛИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ ХАРИУЦСАН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН

нийт зочилсон хүний тоо 378926

“АРЬС ШИР БОЛОВСРУУЛАХ ПРОЦЕССУУДЫН ОРЧНЫ ХЭЛБЭЛЗЛИЙГ ТОГТВОРЖУУЛАХ ДЭВШИЛТЭТ ТЕХНОЛОГИ”

06 сарын 02, 2020