• ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН САН ДАРААХ АЖЛЫН БАЙРАНД СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ЯВУУЛЖ БАЙНА. ТӨСЛИЙН НЯГТЛАН БОДОГЧ, ЦАХИМ ТЕХНОЛОГИ, МЭДЭЭЛЛИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ ХАРИУЦСАН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН

нийт зочилсон хүний тоо 378913

БОДЫН ШИРНИЙ ДЭВТЭЭЛЭГ, ШОХОЙДЛОГОТ ЭНЗИМ АШИГЛАХ АРГА

Description

Баталгаажуулалт:  Ашигтай загварын гэрчилгээ: 20-0002832, олон улсын ангилал: С 14С 1/00 ( 2006.01)

Тодорхойлолт:  Бодын шир боловсруулах технологийн 2–р дэвтээлгэнд кератиназын идэвхит энзим ашиглан үсний угийг сулруулах, цаашид бөсгөсөн шохой, хүхэрт натри ашиглан шимэнд нь явуулах шохойдлогын арга юм.

Зориулалт: Арьс шир боловсруулах үйлдвэрүүдийн дэвтээлэг, үс сулруулах технологид цэвэр технологийн хүрээнд усны хэрэглэгээг багасгах, байгаль орчны бохирдол бууруулах зорилгоор хэрэглэнэ

 

Бүтээгдэхүүнийг туршсан, хэрэглэгээнд нэвтрүүлсэн байдал:

Хөнгөн үйлдвэрийн судалгаа туршилт үйлдвэрлэл бизнесинй АРМОНО корпорацийн туршилтын макро лаборараторид туршин баталгаажуулсан, арьс шир боловсруулах үйлдвэрүүдэд нэвтэрч байна.