• ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН САН ДАРААХ АЖЛЫН БАЙРАНД СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ЯВУУЛЖ БАЙНА. ТӨСЛИЙН НЯГТЛАН БОДОГЧ, ЦАХИМ ТЕХНОЛОГИ, МЭДЭЭЛЛИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ ХАРИУЦСАН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН

нийт зочилсон хүний тоо 374699

“Бассиана мускардин” биобэлдмэл

Description

Зориулалт: Ойн хүр эрвээхэйн хүрэнцэр болон бэлчээрийн царцаатай тэмцэхэд хэрэглэдэг
Хэрэглэх арга: Биобэлдмэлийг бэлчээрийн хөнөөлт царцаатай тэмцэхэд 2,5-3,5 л/га, ойн хөнөөлт Якобсоны төөлүүрч эрвээхэй, Сибирийн хүр эрвээхэйн хүрэнцэртэй тэмцэхэд 3,5 л/га тунгаар шүршиж хэрэглэнэ.
Найрлага, орц:  Beauveria bassiana  мөөгөнцөрийн нутгийн омгийг өвөрмөц тэжээлт орчинд өсгөвөрлөн бэлтгэсэн
Шинэлэг байдал, давуу тал буюу ач холбогдол: Байгаль орчинд халгүй сонгомол үйлчилгээтэй бэлдмэл
Баталгаажилт: “Нутгийн омог Beauveria bassiana-G07 Патент № 3476
МУ-ын тэргүүн шадар сайдын 2011 оны 40 тоот тушаалаар олгогдсон
Стандарт: “Бассиана мускардин” биобэлдмэл MNS 6480:2014 стандарт Стандарт хэмжил зүйн газрын үндэсний зөвлөлийн 2014 оны 12 сарын 25-ны өдрийн хурлаар баталсан.
Бассиана мускардин” биобэлдмэл үйлдвэрлэх арга. Шинэ бүтээлийн патент №4071,  Монгол улсын оюуны өмчийн газрын даргын 2014 оны 154 тоот тушаалаар олгогдсон.